Copyright 2019 - Copyright © 2017 Pejabat Pendaftar

Bahagian Perundangan berfungsi dalam memberikan khidmat sokongan dari sudut perundangan kepada univeriti dan menguatkuasakan peraturan tatatertib universiti berdasarkan skop dan bidangkuasa yang diperuntukkan di bahawa Perlembagaan Universiti Pendidikan Sultan Idris 1998.

 

1. Tatatertib

Menjalankan prosiding tatatertib terhadap kakitangan UPSI berdasarkan aduan dan/atau laporan yang dikemukakan kepada Jabatan pendaftar.

2. Siasatan

Mengawalselia siasatan yang dijalankan atas aduan yang diterima yang melibatkan kakitangan universiti.

3. Kes Kehilangan

Menerima laporan awal kes kehilangan, menerima dan mengkaji laporan jawatankuasa siasatan serta menyediakan kertas untuk pertimbangan Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti.

4. Gubalan

Menyemak, meminda dan/atau menderaf Perjanjian di antara Universiti dengan mana-mana pihak ketiga, meminda statut, kaedah dan/atau peraturan universiti agar mematuhi keendak Perlembagaan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

5. Guaman

Menguruskan tuntutan universiti terhadap pegawai-pegawai yang melanggar kontrak perkhidmatan dan pihak ketiga yang melanggar Perjanjian dengan Universiti serta tuntutan pihak ketiga ke atas Universiti, menyelaras, memantau dan/atau melantik mana-mana panel peguam yang berkenaan bagi mengendalikan kes-kes universiti.

6. Perisytiharan Harta

Mengendalikan urusan perisytiharan harta kakitangan universiti.

7. Tuntutan Gantirugi Pengajian

Menguruskan tuntutan gantirugi terhadap kakitangan universiti yang melanggar Perjanjian pembiayaan pengajian mereka dengan universiti.

8. Penasihatan

Menasihati universiti dalam perbincangan isu0isu perundangan melibatkan universiti agensi-agensi kerajaan dan memastikan perjalanan dan tatacara universiti adalah selaras dengan statut atau peraturan.

 logo baru     logo rasmi 20 tahun       upsi no.1 pendidikan

Who's Online

Kami mempunyai 12 pengunjung dan tiada ahli dalam talian

Kemaskini terakhir [date] © Hakcipta 2016 Universiti Pendidikan Sultan Idris
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 0-4595429  

[Dasar Privasi] [Dasar Keselamatan] [Penafian] 

 

LOGO MS ISO 90012008

Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim,
Perak, Malaysia

Tel: 05 450 6444
Fax: 05 459 5429
E-mail : pendaftar@upsi.edu.my